Werkwijze

Ik ga graag samen met je op zoek naar bijbelse richtingwijzers!

Bijbelgefundeerde coaching
De coaching die Rivkah biedt is gefundeerd op 4 kernthema’s:

vrijheid

waarheid

hoop

rust

De kernthema’s zijn gebaseerd op het bijbelse wandelen in vrijheid, wandelen in waarheid, wandelen in hoop en wandelen in rust. Er staat in de bijbel veel geschreven over deze thema’s. Elk thema vindt zijn plek in een (onder-)deel van Gods plan met de wereld en de mens en helpt ons in onze dagelijks levenspraktijk. Ergens ‘in wandelen’ betekent dat het je eigen is, het is vertrouwd, het is déél van je. Zo mogen we leren wandelen in vrijheid, waarheid, hoop en rust.

Rivkah gaat er van uit dat Gods onderwijzing, Zijn levengevende Woord, genoeg input geeft om richting te vinden in het leven. Wandelen met Rivkah betekent dan ook dat de Bijbel als een rode draad door de gesprekken zal lopen. Rivkah biedt niet specifiek wandelpastoraat aan, maar de inhoud van de gesprekken kunnen zeker pastoraal zijn of een combinatie zijn van pastoraat en coaching. Ook gebed kan geïntegreerd worden in de gesprekken. Geef hierbij ook vooral aan wat jij fijn vindt.

Lees meer...

De weg die voor je ligt
De wandelcoaching werkt doel- en toekomstgericht (de weg die vóór je ligt), vanuit oplossingsgerichte gespreksvoering. Er is aandacht voor het zichtbare, meer tastbare (wat jij dagelijks op je ‘pad’ tegenkomt) en het niet-zichtbare (je innerlijke en/of geestelijke leven). Het is het doel van Rivkah dat je vanuit de last die je in je leven ervaart, leert denken in (nieuwe) kansen om vervolgens nieuwe wegen in te slaan gebaseerd op Gods goede bedoelingen. Daarbij leer je beter gebruik te maken van jouw sterke eigenschappen en van kennis en vaardigheden die je reeds in huis hebt.

Met de Bijbel op stap?
Dat de coaching gebaseerd is op bijbelse principes, wil niet zeggen dat we gedurende de wandeling steeds bijbelpassages zullen lezen of bespreken. Echter, het kan bijvoorbeeld wel heel mooi zijn om tijdens een wandeling over een bijbeltekst te spreken die je mooi vindt of te praten over iets wat je recentelijk gelezen hebt aansluitend op jouw proces.


5 wandelingen
Na de intake werk je in 5 wandelingen (als je gekozen hebt voor een traject) aan je groeidoel en/of de daaruit voortvloeiende (sub-)doelen. Elke wandeling heeft zijn eigen insteek, maar zal thematisch gezien altijd in lijn zijn met jouw groeidoel en met jouw gekozen wandeltraject. (Lees/bekijk bij waarom wandelcoaching? een impressie van een wandeling)

Wandelwerk
Na een wandeling krijg je soms een vraag of verwerkingsopdracht mee naar huis of tools om verder toe te passen en te oefenen. Dit is ter ondersteuning van je (groei-)proces. Uiteraard zijn ‘thuisopdrachten’ (wandelwerk) niet het doel, maar jouw groei. We zoeken daarbij naar wat jij fijn vindt en wat voor jou passend en haalbaar is.


Tussenevaluatie en eindevaluatie
In het 3e gesprek zal tijdens de wandeling een moment ingelast worden om op je groeiproces tot op dat punt terug te blikken en te bepalen of je het idee hebt op de goede weg te zijn. Tijdens de laatste wandeling blikken we terug.

Een vervolgtraject wandelen?
Misschien zou je na het afronden van een traject nog een vervolgtraject met een ander kernthema of een andere invalshoek willen wandelen. We zullen dan samen kijken wat voor jou een goed vervolg is. Dat kan een volledig traject zijn, maar we kunnen ook één of enkele losse wandelingen inplannen.

Contact Info

Eline Lindeboom
Natuur- en wandelcoach